TIN TỨC & SỰ KIỆN
THƯ CHÀO MỪNG HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ - ĐIỆN TP. HCM
THƯ CHÀO MỪNG HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ - ĐIỆN TP. HCM
Triển lãm Quốc tế về Công nghệ kỹ thuật Hàn cắt và Gia công kim loại lần thứ 7 tại Việt Nam - Metal & Weld 2018, diễn ra từ ngày 28/11 - 01/12/2018 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
VIDEO CLIPS