Một số hình ảnh Triển lãm Metal & Weld

8/1/2017 9:57:17 AM
Triển lãm Quốc tế về Công nghệ kỹ thuật Hàn cắt và Gia công kim loại lần tại Việt Nam - Metal & Weld

 

Các tin khác

VIDEO CLIPS